International Mountain Day

International Mountain Day

11 December

Gunung merupakan rumah kepada kira-kira 15 peratus (%) penduduk dunia dan menjadi separuh daripada kawasan tumpuan biodiversiti dunia. Gunung membekalkan sumber air tawar untuk kehidupan seharian kepada separuh daripada manusia. Pemuliharaan mereka ialah faktor utama untuk pembangunan mampan dan merupakan sebahagian daripada Matlamat 15 SDG.