LADA: Doel voor dit jaar is aantal directe vluchten naar Langkawi verhogen

LADA: Doel voor dit jaar is aantal directe vluchten naar Langkawi verhogen

Langkawi is een archipel van 99 tropische eilanden gelegen voor de noordwestkust van het Maleisische schiereiland. De Langkawi Development Authority (LADA) wil wereldwijde bekendheid genereren voor de eilandengroep. Reisbizz Magazine interviewde daarom Dato’ Haslina Binti Abdul Hamid, directeur bij LADA.

De afgelopen jaren heeft het toerisme op Langkawi een mooie evolutie en groei doorgemaakt, stelt de directeur. “In 2022 verwelkomde het eiland 2,5 miljoen toeristen. West-Europa, vooral Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, speelde hierin een belangrijke rol. Deze groei zette door in 2023, met 2,81 miljoen toeristische bezoeken. De toegankelijkheid van Langkawi per vliegtuig is hierin een belangrijke factor geweest, met KLM die vijf keer per week vluchten aanbiedt van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Het eiland heeft 185 connectievluchten per week, zowel nationaal als internationaal.”

Dato’ Haslina Binti Abdul Hamid is de eerste vrouwelijk CEO bij LADA. “Mijn unieke perspectief is gebaseerd op het bevorderen van inclusiviteit en duurzaamheid. Ik streef ernaar om innovatieve strategieën te implementeren die niet alleen de economische groei stimuleren, maar ook prioriteit geven aan milieubehoud en betrokkenheid van de gemeenschap. Ons doel voor dit jaar is om het aantal directe vluchten naar Langkawi te verhogen, waardoor reizen naadloos verloopt en de toegankelijkheid van de regio wordt verbeterd.”

Wil je meer te weten komen over Langkawi? Lees dan het hele interview in de Azië Special van Reisbizz Magazine.

Source : https://reisbizz.nl/nieuws/lada-doel-voor-dit-jaar-is-aantal-directe-vluchten-naar-langkawi-verhogen/

 

English version

LADA: Goal for this year is to increase the number of direct flights to Langkawi

Langkawi is an archipelago of 99 tropical islands located off the northwest coast of the Malaysian peninsula. The Langkawi Development Authority (LADA) aims to generate worldwide recognition for the island group. Therefore, Reisbizz Magazine interviewed Dato’ Haslina Binti Abdul Hamid, the director at LADA.

In recent years, tourism on Langkawi has experienced a remarkable evolution and growth, according to the director. “In 2022, the island welcomed 2.5 million tourists. Western Europe, especially the Netherlands, Germany, France, and the United Kingdom, played an important role in this. This growth continued in 2023, with 2.81 million tourist visits. The accessibility of Langkawi by airplane has been a significant factor, with KLM offering five flights a week from Amsterdam to Kuala Lumpur. The island has 185 connecting flights per week, both domestically and internationally.”

Dato’ Haslina Binti Abdul Hamid is the first female CEO at LADA. “My unique perspective is based on promoting inclusivity and sustainability. I strive to implement innovative strategies that not only stimulate economic growth but also prioritize environmental conservation and community involvement. Our goal for this year is to increase the number of direct flights to Langkawi, ensuring seamless travel and improving the region’s accessibility.”

Do you want to learn more about Langkawi? Then read the full interview in the Asia Special of Reisbizz Magazine.

Share this post